Kjell Brevik - 16.02.2009
Naturens år og naturens sår
Verdensveven renner over av aktuelle saker som angår et bredt spekter innenfor natur- og miljøvern i Fennoskandia og utenfor; både gode og dårlige utsikter forespeiles. Det meste går dessverre de fleste hus forbi, men et sparsomt utvalg følger.

"Naturens år 2009" ble nylig innviet i Sverige og vil forhåpentligvis sørge for en verdifull holdningsendring hos befolkningen. Et utdrag fra Naturvårdsverkets pressemelding gir et inntrykk av hva svenskene har i vente:

"Isklättring i Abisko, fågelsafari i Stockholms skärgård, slåtterkurser som inspiration för din trädgård, guidningar i alla nationalparker, invigning av Kosterhavets nationalpark, konferenser om naturvård. Det är ett axplock bland aktiviteter under Naturens år - 100 år av nationalparker och naturvård som invigs i dag den 12 februari."

Naturens år 2009

Norges Naturvernforbund har møtt det håpefulle nyåret med hevet hode, men utfordringene er mange og alvorlige. Striden omkring "Salmarkvegen" er et uhyggelig bevis for at fragmenteringen av intakt norsk natur ikke lar seg stanse, men snarere ser ut til å intensiveres:

"På tross av politiske vedtak og påståtte miljøintensjoner, fortsetter næringsaktører sin ødeleggende framferd med å bygge ned de krympende INON-områdene (inngrepsfrie områder) i Norge. 16,8 km² kan stå for fall i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag, et av de største og flotteste som er igjen i Sør-Norge."

Vi viser til vår nyhetskavalkade av 11.januar, Verneplaner og "fjerneplaner", der det bl.a. ble fokusert på truslene mot Solværøyan i Nordland. Direktoratet for naturforvaltning har i ettertid kommet med et indirekte "svar" på naturverninteressenes sterke reaksjoner, nærmere bestemt i form av en kort artikkel om den grunnleggende konflikten mellom klimavennlig og miljøvennlig energi.

Naturvernforbundets vestlandske ildsjel, Erik Solheim, har utarbeidet den viktige, dog nedslående statusrapporten Vern av truga artar og vegetasjonstypar i jordbrukslandskapet (2009):

"[Rapporten] viser at livsmangfaldet i kulturlandskapet forvitrar med stor fart. Inngrep, vanstell og gjengroing er blant truslane. Naturvernforbundet etterlyser ein nasjonal kriseplan for vern og bruk av det biologiske mangfaldet i kulturlandskapet."

Dramatisk artsutrydding i kulturlandskap

Et forfallent uthus på en fraflyttet plass i Oppdal

Kilder: Dirnat.no - Naturvårdsverket - NNV  

 

 

 

 

Legg til kommentar
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Kode i bildet:

Ditt navn(*):

Kommentar(*):